Organisation

cropped-Slider11.jpgIFK Stockaryd består av en huvudstyrelse samt 6 olika verksamheterna:

Fotbollssektionen; orienteringssektionen; motionssektionen; skidkommittén; cykelkommittén; tenniskommittén.

Vid årsmötet den 11 mars valdes följande till huvudstyrelsen  för verksamhetsår 2020:

Don Collins  ordf.
Thomas Sjöstrand  v. ordf.
Christina Magnusson  kassör
Erik Hultqvist  sek.
Madeleine Karlsson  ord. ledamot
Daniel Axelsson  ord. ledamot
Linda Jägerhag ord. ledamot
Bengt Holmstedt ord. ledamot

Resp. sektionens/kommitténs medlemmar hittar du under rubriken Verksamheter.
Vill du har mer information gällande föreningen vänligen kontakta Erik Hultqvist- e-mail- erik_hultqvist@yahoo.com   alt. tfn: 073 330 65 57