Hem

 IFK StockarydHuvudstyrelsen

 

IFK Stockaryd är en flersektionsförening med ett brett utbud av aktiviteter.

I IFK Stockaryd sätter vi medlemmar samt de aktiva främst. Vi som jobbar i huvudstyrelsen och i de olika sektionerna och komittéerna har i uppgift att se till att alla medlemmar inom de olika aktiviteterna kan aktiveras med betydelsefulla idrotter och under väl ordnade former.

Huvudstyrelsen jobbar med övergripande planering av IFK´s verksamheter på lång sikt och för att de olika verksamheterna ska få en likartad profil där man prioriterar samma saker. Huvudstyrelsen ansvarar också för föreningens anläggningar och har det yttersta ansvaret för ekonomin. Huvudstyrelsen fungerar också som en kvalitetsansvarig för sektionernas arbete.

De olika sektionerna och komittéerna är de som jobbar närmast respektive aktivitet. De sköter planeringen av respektive verksamhet på kort och lång sikt och sköter varje verksamhets ekonomi. De har också ett ansvar att gemensamt med alla sektioner, i så lång utsträckning som möjligt, ta tillvara på de olika sektionernas intressen och ta beslut i IFK´s anda.

 

Nu är det dags att betala in medlemsavgiften till IFK Stockaryd.

Alla som deltager i någon av IFK´s aktiviteter ( fotboll, gymmet, spinning, dans, gympa, orientering, skidor, barngympa, tennis mm)

MÅSTE vara medlemmar. Även styrelsemedlemmar i alla IFK´s sektioner.

Familj – 300:-

Enskild – 175:-

För Dig som enbart vill stödja föreningen, ej delltager i någon aktivitet.

Passiv – 75:-