Policy

IFK STOCKARYD – Policy

Våra värderingar är:

 • En social och idrottslig fostran baserad på ”fair play” och kamratskap
 • En meningsfylld fritidssysselsättning.
 • En fysisk och mental träning anpassad efter ålder och förmåga.
 • En föreningsanda vilket kan leda till erbjudande om fortsatt engagemang i föreningslivet efter ungdomsåren.
 • En drogfri och nikotinfri miljö.

Policy att delta i andra idrotter:

Det är viktigt att barn så länge som möjligt får möjlighet att ha bredd i sitt engagemang.

Därför vill vi uppmuntra deltagande i andra idrotter och inte sätta upp hinder. Hur mycket barnen skall delta avgör föräldrar och barnen, inte våra ledare eller föreningen. Vi anser att säsongsavslut går före säsongsupptakt. Det är en hederssak att man avslutar det man påbörjat, vilket är en del av vår fostrande roll att förmedla. Detta kan innebära att en spelare under en period inte kan delta i alla träningar. Det är OK, men meddela respektive ledare. Att ledaren i denna situation låter någon spelare stå över någon match hoppas vi accepteras av både spelare och föräldrar.

Vi ledare kommer i övrigt inte att hota med straff på grund av frånvaro från träning för deltagande i andra idrotter.

Att tänka på som förälder:

 • Utnyttja bytardagar.
 • Visa respekt för ledares arbete.
 • Motivera barnen när det går tungt.
 • Låt barnen varva ned efter sin aktivitet tillsammans med kompisar.

Trafikpolicy:

 • Alla som färdas i bilen skall ha bilbälte på.
 • Nollgräns mot tobak, alkohol och droger.
 • Inga mobilsamtal när man kör.
 • Vi bussresor ska ALLA vara bältade.

Föreningspolicy:

 • Styrelse sektioner och kommittéer skall arbeta tillsammans och sträva mot samma mål för att stärka föreningen och uppfylla policyn.
 • Föreningen skall samordna olika verksamheter för att inte störa varandras aktiviteter.
 • Föreningens egna aktiviteter skall i första hand gälla.
 • Föreningen skall aktivt delta i samhällets olika aktiviteter samt skapa egna för att skapa en positiv inställning till föreningens verksamhet.
 • Föreningen skall på ett aktivt sätt sköta och förvalta sina egna anläggningar.
 • Föreningen skall jobba aktivt för en stabil ekonomisk grund samt följa lagar och bestämmelser.

IFK STOCKARYD vill med denna policy:

 • Bidra till ett bra samarbete inom föreningen och med andra föreningar.
 • Vägleda och stödja våra ledare.
 • Fostra våra ungdomar i kamratskap, omtanke och respekt.